Całość ujęta w płócienną twardą oprawę z złoconym tłoczonym napisem SZKICE STANISŁAW HOROWICZ;
wymiar albumu: 31 x 50 cm; dołączone wycinki z gazet z lat 20-tych XX w. dotyczące wystaw Stanisława Horowicza.

100-1006
Stanisław HOROWICZ (1892-1927)

Album - szkicownik

szkice artysty wklejone do albumu, szkice w ołówku, węglu,1 akwarela i kompozycje barwne, format różny.

Zobacz katalog

REMPEX

261 Aukcja Sztuki Dawnej

13.02.2019

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 3 600 zł
Estymacja: 4 000 - 5 500 zł

Całość ujęta w płócienną twardą oprawę z złoconym tłoczonym napisem SZKICE STANISŁAW HOROWICZ;
wymiar albumu: 31 x 50 cm; dołączone wycinki z gazet z lat 20-tych XX w. dotyczące wystaw Stanisława Horowicza.