Oprawa: pełna skóra, współcześnie odtworzona według oryginalnej oprawy wydawniczej, tłoczony i złocony monogram artysty na licu;
105 rysunków w tekście i 86 rotograwiur na osobnych tablicach, zabezpieczonych bibułkami z datą powstania obrazu oraz ze wskazaniem właściciela dzieła, chronologiczny opis 554 prac Wyspiańskiego ; stan: bardzo dobry.
Pomnikowe, unikatowe, jedyne tak obszerne i dokładne opracowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

100-1004
Stanisław WYSPIAŃSKI (Kraków 1869 - tamże 1907)

Dzieła malarskie

Bydgoszcz 1925; tekst: Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Żuk-Skarszewski, nakład 2500 egz.;
36 x 29 cm;

Zobacz katalog

REMPEX

261 Aukcja Sztuki Dawnej

13.02.2019

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 500 zł
Estymacja: 2 800 - 3 600 zł

Oprawa: pełna skóra, współcześnie odtworzona według oryginalnej oprawy wydawniczej, tłoczony i złocony monogram artysty na licu;
105 rysunków w tekście i 86 rotograwiur na osobnych tablicach, zabezpieczonych bibułkami z datą powstania obrazu oraz ze wskazaniem właściciela dzieła, chronologiczny opis 554 prac Wyspiańskiego ; stan: bardzo dobry.
Pomnikowe, unikatowe, jedyne tak obszerne i dokładne opracowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego.