404
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory - 2014 Poznań)

Kompozycja, 1971

gwasz, papier; 57 x 44,5 cm;
sygn. l. d.: JAN / BER / DYSZ / AK (ołówkiem), dat. p. d.: 19/71 (ołówkiem).
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1971;
poniżej dedykacja: Drogiemu Mikołajowi 30.V1971 / Maria Marcin Jan Berdyszak.

Zobacz katalog

REMPEX

74 Aukcja Sztuki Współczesnej

12.02.2019

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 9 000 - 11 000 zł