415
Tadeusz GRONOWSKI (1894 - 1990)

Kompozycja "Biologiczna"-"Kamień"

tempera, brystol; 100 x 70 cm;
na odwrocie napis autorski: KOMPOZYCJA "KAMIEŃ"
"BIOLOGICZNA" oraz data: 7 IX 1974 r.
Praca pochodzi ze spuścizny po artyście nr kat. 22.

Zobacz katalog

REMPEX

74 Aukcja Sztuki Współczesnej

12.02.2019

18:00

Sprzedane 1 600 zł (1 888 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Estymacja: 1 400 - 1 800 zł