PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

33
Zdzisław KRAŚNIK (1881 - 1964)

Martwa natura z peoniami

akwarela/papier, 74,5 x 54 cm
sygnowany p.d.: 'Z. Kraśnik'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Prace na Papierze: Sztuka Dawna

14.02.2019

19:00

Sprzedane 1 300 zł (1 534 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 200 - 1 700 zł

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.