134
Mieczysław RAKOWSKI (1882 Więckowice - 1947 Namur)

Pejzaż nadwodny z miastem w tle

olej, płótno; 70,5 x 60,5 cm;
sygn. p. d.: M. Rakowski.

Zobacz katalog

REMPEX

261 Aukcja Sztuki Dawnej

13.02.2019

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 3 600 zł
Estymacja: 4 000 - 5 000 zł