na odwrociu opis obrazu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

47
Halina BIAŁOSZCZYŃSKA (1928 - 1997)

Stare domy w Kazimierzu, 1949 r.

akwarela, ołówek/papier, 28 x 37,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'HBiałoszczyńska'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Prace na Papierze: Sztuka Dawna

14.02.2019

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 700 - 2 200 zł

na odwrociu opis obrazu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.